De kracht van de liefde is een tweedaagse workshop die wordt gegeven door Maarten Smits en Anneke Dekker van Weisfelt en Partners. 

Liefde is een oerkracht die een eigen wonderlijke wetmatigheid heeft. Liefde is de therapie van de natuur. Toch vraagt liefde een voortdurende investering.

Wie de liefdesrelatie wil behouden zal eraan moeten werken.

Voor vrijwel alle mensen is het een uitdaging hun liefdesrelatie te onderhouden en te verdiepen. Het is verbazend hoe vaak men er van uit lijkt te gaan dat de liefde in de relatie zonder inspanning behouden zal blijven. Wie de liefdesrelatie wil behouden zal eraan moeten werken. Men werkt eraan door dagelijks in elkaar te investeren.

Mensen staan voor de uitdaging liefde te leren. Liefde hoort behandeld te worden als de belangrijkste ‘moedertaal’. Men leert de liefde van huis uit en toch is verdere scholing noodzakelijk. In deze workshop leren de deelnemers werken met de krachten van intimiteit en seksualiteit. Je leert ervaren hoe deze krachten altijd en in iedere relatie spelen. Intimiteit is een voorwaarde voor het ten volle beleven van seksualiteit.

Intimiteit en seksualiteit

Intimiteit is de ervaring van een steeds toenemende intensiteit van het contact. In deze ervaring nemen we het risico ons in alle aspecten van ons zijn bloot te stellen aan de ander. In intimiteit hanteren we onze kwetsbaarheid als een kracht. Intimiteit is de optimale, goed geselecteerde, maar ongecensureerde ontmoeting tussen mensen. Wanneer mensen de intimiteit ervaren, in de intimiteit zichzelf bevestigd weten, kan het verlangen groeien naar seksualiteit.

Seksualiteit is het verlangen om lichamelijke, psychische en spirituele grenzen op te heffen en de eenwording te ervaren. In deze omschrijving is seksualiteit veel meer dan geslachtelijk verkeer alleen. Intimiteit en seksualiteit kunnen elkaar afwisselen en versterken in het delen van liefde.

In deze workshop wordt gewerkt met de essentiële elementen van liefde: intimiteit en seksualiteit. Deelnemers leren de ervaring van intimiteit en seksualiteit nader kennen en verdiepen. Wanneer we in staat zijn onszelf in liefde te ervaren, worden we daardoor vanzelfsprekend een geschenk voor de ander. Als je bereid bent jezelf nader te leren kennen en er naar verlangt je intimiteit en seksualiteit nog vollediger te ervaren, zullen in deze workshop oude wonden kunnen helen en nieuwe deuren naar liefde kunnen openen.

De coaches

Anneke DekkerAnneke Dekker (1959) werkt als coach en trainer vanuit Amsterdam. Het is haar passie om mensen, zowel individueel als in groepsverband, te motiveren en te leren de kracht in zichzelf te ontdekken. Anderen over haar: Anneke is direct en open, enthousiast en nieuwsgierig, speels en liefdevol.

 

 

 

Maarten SmitsMaarten Smits (1975) werkt als trainer, coach en therapeut. Hij begeleidt mensen die (weer) de vrijheid zoeken om, in verbinding met anderen, hun leven zo in te richten dat het recht doet aan wie ze zijn en wat ze doen. Anderen over hem: Maarten is een warme én confronterende begeleider die de essentie snel doorziet, je kern raakt, naast je staat en je doeltreffend je eigen innerlijke oplossing laat vinden.